Nieuwe vestiging Impuls Fysiotherapie in Bitgummole

Lyze Feitsma Nieuws

Per januari 2023 kunt u ook bij Impuls Fysiotherapie terecht in Bitgummole. Team Impuls gaat haar fysiotherapeutische diensten aanbieden in de nieuwe Huisartsenpraktijk Beetgumermolen aan de Menamerdyk 8. Voor informatie en/of het maken van een afspraken: -0518-419998 -balie@impulsfysiotherapie.nl -contactformulier op onze website  

Impuls Fysiotherapie heeft de jaarlijkse kwaliteit-audit voor de HKZ-certificering met goed gevolg doorlopen

Lyze Feitsma Nieuws

5 oktober 2022 heeft Impuls Fysiotherapie de HKZ kwalitieit-audit met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze audit is de praktijk weer getoetst op kwaliteitseisen op het gebied van zowel zorgverlening als bedrijfsvoering. Door de HKZ eisen te hanteren werken we als praktijk aan de hand van een beleidsplan, jaarplanning, jaarverslag en kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee willen we processen binnen de praktijk borgen en …

Impuls Fysiotherapie heeft 26 september de periodieke visitatie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie met goed gevolg doorlopen

Lyze Feitsma Nieuws

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapie-praktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, …

Ruimte te huur in Gezondheidscentrum “‘t Raadhuus”

Lyze Feitsma Nieuws

Ben jij zorgverlener en op zoek naar huisvesting?Bij gezondheidscentrum “’t Raadhuus” in Sint Annaparochie is een prachtige ruimte beschikbaar voor verhuur.De ruimte heeft een oppervlakte van 25m2. (Koud/warm) stromend water is aanwezig.Gezondheidscentrum “’t Raadhuus” huisvest een breed palet aan zorgverleners: huisartsen, apotheek, fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek, podologie, verloskunde, mondhygiëniste, maatschappelijk werk en thuiszorg.Onder het motto 1 + 1 = 3 …

Impuls Fysiotherapie na visitatie toegelaten tot Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Lyze Feitsma Nieuws

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapie-praktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, …