Impuls Fysiotherapie heeft de jaarlijkse kwaliteit-audit voor de HKZ-certificering met goed gevolg doorlopen

5 oktober 2022 heeft Impuls Fysiotherapie de HKZ kwalitieit-audit met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze audit is de praktijk weer getoetst op kwaliteitseisen op het gebied van zowel zorgverlening als bedrijfsvoering.

Door de HKZ eisen te hanteren werken we als praktijk aan de hand van een beleidsplan, jaarplanning, jaarverslag en kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee willen we processen binnen de praktijk borgen en ons als Team Impuls motiveren voortdurend te blijven verbeteren.