Verschillende indicatiegebieden.

Alhoewel de orofaciaal fysiotherapeut in de volksmond een kaakfysiotherapeut wordt genoemd is het indicatiegebied binnen deze specialisatie breder dan alleen het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut (OFT) is namelijk een fysiotherapeut-specialist voor functiestoornissen en functionele beperkingen in het gehele hoofd- /halsgebied.

Van oudsher lag het indicatiegebied vooral binnen het domein van de bijzondere tandheelkunde. Aangezien de problematiek in het hoofd- en halsgebied vele indicaties en specifieke kennisdomeinen bevat, heeft de orofaciaal fysiotherapeut zich gaandeweg ook hierbinnen verder ontwikkeld.

De orofaciaal fysiotherapeut bij Impuls Fysiotherapie staat ingeschreven in het deelregister Orofaciale Fysiotherapie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). In dit register zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.

Domein orofaciaal fysiotherapeut

De orofaciaal fysiotherapeut onderscheidt zich door zijn specifieke kennis van pijnfysiologie, functiestoornissen en -beperkingen in het hoofd-hals gebied, de psycho-sociale aspecten hierbij en de daaraan verbonden onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Daarnaast heeft de orofaciaal fysiotherapeut specifieke kennis van tandheelkundige en tandtechnische voorzieningen en kennis van traumatologie en chirurgie in het hoofd- en halsgebied.

Indicatiegebieden

Naast kaakklachten zijn hoofdpijn, duizeligheid, perifere aangezichtsverlamming, aangezichtspijn, tinnitus (oorsuizen) en functiestoornissen bij hoofd-hals-oncologie belangrijke indicatiegebieden.
Bron NVOF

Voor het behandelen van orofaciale pijn- en functieklachten is onze orofaciaal fysiotherapeut Alle Sterk op maandag werkzaam in Sneek (de rest van de week is Alle aanwezig in Sint Annaparochie). Deze behandelingen vinden plaats in:

Gezondheidscentrum “it Noard”

Doctor Kuyperlaan 1

8603 VX Sneek

Thuis-oefeningen orofaciale fysiotherapie:

Zo bereikt u ons

Bel of mail

Telefonisch bereikbaar van 08.00 - 12.00. Spreek na 12.00 uur een bericht in. Wij bellen u dan snel terug.

Bel of mail

T: 0518 - 41 99 98

E: balie@impulsfysiotherapie.nl

Ook voor afspraken in Sneek of Bitgummole.