Impuls Fysiotherapie na visitatie toegelaten tot Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapie-praktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie krijgen de praktijken de gelegenheid om zichtbaar te maken dat dat ze actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn en dat ze laten zien dat er wordt gewerkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.