Impuls Fysiotherapie neemt afscheid van collega Guylian Kick

Lyze Feitsma Nieuws

Vandaag hebben we collega Guylian Kick uitgezwaaid. Guylian heeft bijna 4 jaar deel uitgemaakt van ons team en zet zijn carrière als fysiotherapeut voort in zijn woonplaats Amsterdam.Guylian, we zullen jouw inzet, humor, kennis en bovenal jou als persoon missen, maar gunnen je deze stap.Heel veel succes in jouw verdere loopbaan 

Versterking Team Impuls: Maysoon Rashid

Lyze Feitsma Nieuws

Met ingang is 1 februari 2021 is fysiotherapeute Maysoon Rashid bij Impuls Fysiotherapie in dienst getreden. Maysoon zal zich binnenkort op deze site aan u voorstellen.

Artikel Impuls Fysiotherapie in De Bildtse Post, woensdag 20 januari 2021

Lyze Feitsma Media, Nieuws

Impuls Fysiotherapie behaalt HKZ-certificaat ‘Us nije praktykromte is in segen yn koroanatiid’ Impuls Fysiotherapie in St.-Annaparochie heeft eind december met succes een kwaliteits-audit doorstaan. De praktijk kreeg daarmee het gewenste HKZ-certificaat, waar eigenaren Alle Sterk en Lyze Feitsma samen met hun collega’s hard aan hebben gewerkt. Tijdens de eerste corona-lockdown, afgelopen april, zaten ze niet stil en konden ze vooral …

Impuls Fysiotherapie HKZ gecertificeerd

Lyze Feitsma Nieuws

23 december 2020 heeft Impuls Fysiotherapie de HKZ-audit met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze audit is de praktijk getoetst op kwaliteitseisen op het gebied van zowel zorgverlening als bedrijfsvoering. Door de HKZ eisen te hanteren werken we als praktijk aan de hand van een beleidsplan, jaarplanning, jaarverslag en kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee willen we processen binnen de praktijk borgen en ons als …

Impuls Fysiotherapie neemt afscheid van collega Hendrik van der Velde

Lyze Feitsma Nieuws

Per 1 januari 2021 nemen wij als Impuls Fysiotherapie afscheid van collega Hendrik van der Velde. Hendrik heeft 5 jaar bij Impuls Fysiotherapie gewerkt in combinatie met een dienstverband bij Het Want in Franeker. Bij Het Want heeft Hendrik het aanbod aangenomen om, naast de fysiotherapeutische werkzaamheden, een managementfunctie te vervullen. Op het vlak van management ligt een deel van …