Betalingsvoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

In de meeste gevallen worden de door de praktijk de verleende diensten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie en oefentherapie of wanneer uw maximaal aantal behandelingen is overschreden, dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de betaling. In laatstgenoemde situatie gelden bij Impuls Fysiotherapie de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota
  2. Wanneer betaling uitblijft volgt binnen 30 werkdagen na de verzenddatum van de eerste nota, de eerste herinneringsnota
  3. Wanneer ook nu de betaling uitblijft, volgt 14 werkdagen na de verzenddatum van de eerste herinneringsnota, een tweede herinneringsnota
  4. Wanneer ook daarna de betaling uitblijft, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de tweede herinneringsnota een eerste aanmaning + € 10,00 incassokosten
  5. Wanneer ook daarop niet op gereageerd, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de eerste aanmaning een tweede aanmaning + € 20,00 incassokosten
  6. Mocht de betaling nog steeds achterwege blijven, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de tweede aanmaning een telefonische herinnering en de daaropvolgende werkdag wordt het incassobureau ingeschakeld ter vordering van de openstaande nota inclusief alle bijkomende kosten
  7. Twee verschillende behandeling fysiotherapie (/manuele therapie/oefentherapie) op één en dezelfde dag is niet mogelijk.  Niet binnen onze praktijk, maar ook niet bij twee verschillende praktijken. U dient dit zelf in de gaten te houden.