In de meeste gevallen worden de door de praktijk de verleende diensten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie en oefentherapie of wanneer uw maximaal aantal behandelingen is overschreden, dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de betaling. Impuls Fysiotherapie heeft hiertoe de facturering uitbesteed aan Infomedics, waarbij volgende betalingsvoorwaarden gelden:

  1. Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota.
  2. Wanneer betaling uitblijft volgt binnen 30 werkdagen na de verzenddatum van de eerste nota, de eerste herinneringsnota.
  3. Wanneer ook nu de betaling uitblijft, volgt 14 werkdagen na de verzenddatum van de eerste herinneringsnota, een tweede herinneringsnota.
  4. Wanneer ook daarna de betaling uitblijft, volgt 10 werkdagen na de verzenddatum van de tweede herinneringsnota een eerste aanmaning + € 31,50 (en rente) incassokosten.
  5. Wanneer ook daarop niet wordt gereageerd, wordt het incassobureau ingeschakeld en volgt 10 werkdagen na de verzenddatum van de eerste aanmaning een tweede aanmaning + € 40,00 (of 15% van de hoofdsom +rente) incassokosten.
  6. Mocht de betaling nog steeds uitblijven, dan volgt er na 7 werkdagen een sommatie + € 40,00 (of 15% van de hoofdsom + rente) incassokosten.
  7. Volgt er nog steeds geen betaling, dan wordt er een deurwaarder ingeschakeld door het incassobureau.