Nieuwe vestiging Impuls Fysiotherapie in Bitgummole

Per januari 2023 kunt u ook bij Impuls Fysiotherapie terecht in Bitgummole. Team Impuls gaat haar fysiotherapeutische diensten aanbieden in de nieuwe Huisartsenpraktijk Beetgumermolen aan de Menamerdyk 8.

Voor informatie en/of het maken van een afspraken:

-0518-419998

-balie@impulsfysiotherapie.nl

-contactformulier op onze website