Algemene bepalingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar 2024

Aanmelding

Bij aanmelding voor fysiotherapie of oefentherapie vragen wij u naar uw adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele verwijsbrief.

Naast een afspraakbevestiging krijgt u via e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd waarmee u binnen uw portaal van ons dossiersysteem een digitaal intakeformulier in kunt vullen. U wordt verzocht om tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en oefentherapie Cesar

Zowel de fysiotherapeut als de oefentherapeut Cesar is 'direct toegankelijk', dat betekent dat u zonder verwijzing van een arts bij de fysio- en oefentherapeut terecht kan. Tijdens de eerste afspraak wordt gestart met een screening. De fysiotherapeut bespreekt met je of je hier op de goede plek bent en of er gestart kan worden met verder onderzoek en behandeling. Hij kan ook besluiten dat u eerst even naar de huisarts gaat.

De eerste afspraak

Na de screening wordt het ingevulde intake-formulier kort besproken en worden in de anamnese aanvullende vragen gesteld. Vervolgens vindt een functie-onderzoek plaats. Op basis van de anamnese en onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. U krijgt advies en we kijken naar wat ieder zelf kan doen om het herstel te versnellen.

Kwaliteit

Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Onze oefentherapeut Cesar staat ingeschreven in Kwaliteit Register Paramedici (KRP).

Persoonlijke hygiëne

Wij vragen u 2 handdoeken mee te nemen naar de behandelafspraak; daarnaast verwachten wij zorg voor persoonlijke hygiëne. Dat betekent een goede lichaamsverzorging, gepaste kleding en schone sportschoenen (alleen voor binnen gebruik) tijdens het gebruik van onze oefenzaal.

Vervanging

De collega’s binnen onze praktijk vervangen elkaar tijdens vakanties en studie- of ziekteverzuim. Zo wordt uw behandelproces niet verstoord.

Afmelden of wijzigen afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Wij zijn genoodzaakt niet- of te laat afgemelde afspraken  in rekening te brengen. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Bij ziekte of overmacht kunnen wij in overleg van deze regel afwijken.

Afsluiten behandeltraject

Bij afsluiting van een behandeltraject krijgt u een digitale tevredenheid-enquête toegestuurd.

Verbeterpunten of ontevreden?

Heeft u verbeterpunten, bent u niet tevreden of heeft u een klacht over (de behandeling van) uw fysiotherapeut? Laat dit ons zo snel mogelijk weten. Wij gaan dan op zoek naar een oplossing. We stellen uw openheid zeer op prijs en nemen uw feedback uiterst serieus en handelen conform de richtlijnen van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Privacyregels

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, registreren wij uw medische- en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze wet bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Meer informatie over dit reglement vindt u op de website van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Privacy en eigendommen

Wij hebben afgesloten behandelruimten voor uw privacy. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de wacht- en kleedruimte. In de gang zijn kluisjes welke hiervoor gebuikt kunnen worden.

Rechten en plichten

Als patiënt van Impuls Fysiotherapie heb je een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).