Algemene voorwaarden groepstrainingen Impuls Fysiotherapie

Dit reglement en deze voorwaarden gelden voor deelnemers aan groepstrainingen bij Impuls Fysiotherapie te Sint Annaparochie. Wij willen u zo goed mogelijk helpen en daarom informeren wij u graag over onze algemene voorwaarden. 

1. DEFINITIE LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap aangegaan met Impuls Fysiotherapie is niet overdraagbaar en persoonsgebonden. Daarnaast wordt het lidmaatschap afgesloten voor minstens twee maanden. 

2. KOSTEN GROEPSTRAININGEN

De kosten voor de groepstraining Preventiefit/Circuittraining bedragen € 43,75 per maand voor 1x/week trainen en € 69,00 voor 2x/week trainen. Voor de Suspensiontraining is het tarief € 29,00 per maand voor 1x/week trainen. Voor Suspensiontraining in combinatie met circuittraining/preventiefit is het tarief € 58,00 per maand voor 2x/week trainen. Yoga- en pilateslessen bedragen € 43,75 per maand voor 1x/week trainen.

3. BETALING 
 1. Het lidmaatschapsbedrag wordt aan het einde van elke maand afgeschreven middels een automatische incasso. Deze kosten zijn exclusief de eenmalige intakekosten.
 2. Wanneer u wilt deelnemen aan de Preventiefit/circuittraining bent u verplicht een intake à € 32,50 te doen bij één van de therapeuten. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. 
4. WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP

Impuls Fysiotherapie is te allen tijde gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in de trainingstijden, trainingsdagen, de prijzen en de groepsindelingen. Ook is Impuls Fysiotherapie gemachtigd om het rooster aan te passen aan vakanties of andere grondige redenen. De leden moeten hier minstens twee weken van tevoren van op de hoogte zijn gebracht.

 1. Indien een lid niet kan deelnemen aan een les door verhindering, mag deze les in dezelfde week op een ander trainingstijdstip worden ingehaald indien er minstens 24 uur van tevoren is afgemeld en er ruimte is in een andere groep.
 2. Wanneer een lid door een blessure niet kan deelnemen aan een groepstraining, kan het abonnement per direct tijdelijk stop worden gezet. Echter wordt de beoordeling hiervan volledig gedaan door een werknemer van Impuls Fysiotherapie. 
5. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 
 1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. 
 2. Als opzegtermijn van het lidmaatschap geldt een periode van 1 maand. 
 3. Voordat het abonnement kan worden stopgezet dienen alle achterstallige betalingen te worden voldaan, anders blijft het abonnement gelden. 
 4. Bij opzeggen van het abonnement stopt dit altijd per de 1e van de maand.
6. PRIVACYREGLEMENT 

Om groepstrainingen zo effectief mogelijk te laten werken, wordt een dossier bijgehouden van de medische gegevens en de vorderingen (met uitzondering van Pilates en Yin Yoga). Op deze registratie van gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Naast deze wet gelden er nog een aantal andere regels om de privacy te waarborgen binnen de praktijk:
Wanneer andere werknemers inzicht willen krijgen in het dossier moet hiervoor eerst toestemming door het lid worden gegeven 

 • Alle werknemers hebben een geheimhoudingsplicht. 
 • Persoonlijke gegevens worden veilig in de cloud opgeslagen.
 • Trainingsschema’s worden in een gesloten kast bewaard.
 • U heeft te allen tijde het recht om uw eigen dossier in te kijken. 
 • De gegevens welke in het dossier zijn opgenomen mogen met niemand gedeeld worden door de therapeuten wanneer u hier geen toestemming voor heeft gegeven. 
7. AANSPRAKELIJKHEID 

Impuls Fysiotherapie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Ook kan Impuls Fysiotherapie niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten van een mogelijk ongeval of letsel van leden, deze kosten dienen door de deelnemer zelf betaald te worden. Schade toegebracht aan de materialen van Impuls Fysiotherapie is verhaalbaar op de deelnemer van groepstrainingen op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 

8. HUISREGELS 

Tijdens de groepstrainingen is het verplicht om schone (sport)schoenen en sportkleding te dragen. 

9. ONTZEGGING TOEGANG IMPULS FYSIOTHERAPIE 

Impuls Fysiotherapie heeft te allen tijde het recht om een lid dat de algemene voorwaarden niet naleeft, de toegang te ontzeggen. Impuls Fysiotherapie bepaald de duur van de ontzegging en het lid heeft geen recht op een vergoeding van de abonnementskosten tijdens de duur van ontzegging.