Impuls Fysiotherapie HKZ gecertificeerd

Lyze Feitsma Nieuws

23 december 2020 heeft Impuls Fysiotherapie de HKZ-audit met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze audit is de praktijk getoetst op kwaliteitseisen op het gebied van zowel zorgverlening als bedrijfsvoering.

Door de HKZ eisen te hanteren werken we als praktijk aan de hand van een beleidsplan, jaarplanning, jaarverslag en kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee willen we processen binnen de praktijk borgen en ons als Team Impuls motiveren voortdurend te blijven verbeteren.