Impuls Fysiotherapie heeft de jaarlijkse kwaliteit-audit voor de HKZ-certificering met goed gevolg doorlopen.

Lyze Feitsma Geen categorie, Nieuws

8 december 2021 heeft Impuls Fysiotherapie de HKZ kwalitieit-audit met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze audit is de praktijk weer getoetst op kwaliteitseisen op het gebied van zowel zorgverlening als bedrijfsvoering. Door de HKZ eisen te hanteren werken we als praktijk aan de hand van een beleidsplan, jaarplanning, jaarverslag en kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee willen we processen binnen de praktijk borgen en …

Adreswijziging orofaciale fysiotherapie in Sneek

Lyze Feitsma Geen categorie

Al enkele jaren is Alle Sterk, orofaciaal fysiotherapeut van Impuls Fysiotherapie op maandagen werkzaam in Sneek. Per 4 oktober2021 zullen deze diensten niet meer worden aangeboden op de vertrouwde locatie van Vietaal Fysiotherapie aan de Burgemeester de Hooppark 7, maar in gezondheidscentrum “it Noard”, dr. Kuyperlaan 1.